Dziecko z zespołem aspergera w edukacji wczesnoszkolnej

Dziecko z zespołem aspergera w edukacji wczesnoszkolnej Dzieci z zespołem Aspergera najczęściej  uczą się w ogólnodostępnych lub integracyjnych szkołach podstawowych, spokojnie są w stanie poradzić tam poznawczo, różnie natomiast bywa z ich odnajdywaniem się w grupie rówieśniczej czy umiejętnością koncentracji podczas zajęć. Nie każda szkoła chce zatrudnić nauczyciela wspomagającego, który mógłby stanowić realną pomoc zarówno dla dziecka z orzeczeniem, jak i dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej prowadzącego zajęcia. W sytuacji […]

Współpraca nauczyciela z terapeutami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Współpraca nauczyciela z terapeutami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wiele placówek, do których uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu współpracuje z zewnętrznymi terapeutami, takimi jak: terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda, psycholog czy pedagog specjalny. Nie każda bowiem placówka ma możliwość, aby zatrudniać takich specjalistów na pełen etat, stąd najczęściej stosowanym rozwiązaniem są pojedyncze godziny, kiedy terapeuta przychodzi i pracuje ze swoimi podopiecznymi. W takich placówkach to nauczyciel wiodący ma największą wiedzę na temat funkcjonowania […]

Co to jest zespół Aspergera?

Co to jest zespół Aspergera? Zespół Aspergera jest od kilku lat bardzo często spotykaną jednostką, której używa się potocznie do dzieci z różnymi trudnymi zachowaniami; często jednak takie „diagnozy” stawiane są na wyrost i w oparciu o zbyt wąskie dane. Zachowania typowe dla Zespołu Aspergera ujawniają się najczęściej w okolicach rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej (oczywiście jest też możliwe zdiagnozowanie dziecka wcześniej), a równie częste jest też diagnozowanie młodzieży, […]

Wybrane formy i metody terapii dzieci z autyzmem w Polsce i na świecie?

Wybrane formy i metody terapii dzieci z autyzmem w Polsce i na świecie? W terapii dzieci z autyzmem możemy wyróżnić obecnie dwa dominujące podejścia, zarówno w Polsce, jak i na świecie: podejście behawioralne (np. Applied Behavioral Analysis) oraz podejście humanistyczne (np. Model TEACCH, ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). W Polsce oferowane są liczne szkolenia ABA (ang. Applied Behavioral Analysis: Stosowana Analiza Zachowania). Nie ma natomiast równie […]

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako przykład nowego i bardzo niepokojącego zjawiska w Polsce?

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako przykład nowego i bardzo niepokojącego zjawiska w Polsce? Jesteśmy grupą specjalistów (pedagogów i psychologów) od wielu lat zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, w tym zwłaszcza pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w swojej pracy zawodowej spotykamy się z bardzo niepojącym dla nas zjawiskiem! A mianowicie, na przestrzeni ostatnich kilku lat na indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne trafia do nas bardzo wiele […]

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Dziecko z autyzmem w przedszkolu W codziennej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej (zarówno w przedszkolu ogólnodostępnym jak i integracyjnym) napotykane są bardzo różnorodne zachowania dzieci. Niektóre z nich mogą budzić niepokój i podejrzenie, że u dziecka zaczynamy dostrzegać cechy całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Jeśli placówka nie współpracuje na stale z psychologiem (a też nie każdy psycholog specjalizuje się w tej dziedzinie psychologii rozwojowej), lepiej jest, aby nauczyciel sam zdobył wiedzę na temat podstawowych […]