Wybrane formy i metody terapii dzieci z autyzmem w Polsce i na świecie?

Wybrane formy i metody terapii dzieci z autyzmem w Polsce i na świecie? W terapii dzieci z autyzmem możemy wyróżnić obecnie dwa dominujące podejścia, zarówno w Polsce, jak i na świecie: podejście behawioralne (np. Applied Behavioral Analysis) oraz podejście humanistyczne (np. Model TEACCH, ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). W Polsce oferowane są liczne szkolenia ABA (ang. Applied Behavioral Analysis: Stosowana Analiza Zachowania). Nie ma natomiast równie […]

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Dziecko z autyzmem w przedszkolu W codziennej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej (zarówno w przedszkolu ogólnodostępnym jak i integracyjnym) napotykane są bardzo różnorodne zachowania dzieci. Niektóre z nich mogą budzić niepokój i podejrzenie, że u dziecka zaczynamy dostrzegać cechy całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Jeśli placówka nie współpracuje na stale z psychologiem (a też nie każdy psycholog specjalizuje się w tej dziedzinie psychologii rozwojowej), lepiej jest, aby nauczyciel sam zdobył wiedzę na temat podstawowych […]