Dziecko z zespołem aspergera w edukacji wczesnoszkolnej

Dziecko z zespołem aspergera w edukacji wczesnoszkolnej Dzieci z zespołem Aspergera najczęściej  uczą się w ogólnodostępnych lub integracyjnych szkołach podstawowych, spokojnie są w stanie poradzić tam poznawczo, różnie natomiast bywa z ich odnajdywaniem się w grupie rówieśniczej czy umiejętnością koncentracji podczas zajęć. Nie każda szkoła chce zatrudnić nauczyciela wspomagającego, który mógłby stanowić realną pomoc zarówno dla dziecka z orzeczeniem, jak i dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej prowadzącego zajęcia. W sytuacji […]

Współpraca nauczyciela z terapeutami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Współpraca nauczyciela z terapeutami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wiele placówek, do których uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu współpracuje z zewnętrznymi terapeutami, takimi jak: terapeuta Integracji Sensorycznej, logopeda, psycholog czy pedagog specjalny. Nie każda bowiem placówka ma możliwość, aby zatrudniać takich specjalistów na pełen etat, stąd najczęściej stosowanym rozwiązaniem są pojedyncze godziny, kiedy terapeuta przychodzi i pracuje ze swoimi podopiecznymi. W takich placówkach to nauczyciel wiodący ma największą wiedzę na temat funkcjonowania […]

Co to jest zespół Aspergera?

Co to jest zespół Aspergera? Zespół Aspergera jest od kilku lat bardzo często spotykaną jednostką, której używa się potocznie do dzieci z różnymi trudnymi zachowaniami; często jednak takie „diagnozy” stawiane są na wyrost i w oparciu o zbyt wąskie dane. Zachowania typowe dla Zespołu Aspergera ujawniają się najczęściej w okolicach rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej (oczywiście jest też możliwe zdiagnozowanie dziecka wcześniej), a równie częste jest też diagnozowanie młodzieży, […]

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako przykład nowego i bardzo niepokojącego zjawiska w Polsce?

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako przykład nowego i bardzo niepokojącego zjawiska w Polsce? Jesteśmy grupą specjalistów (pedagogów i psychologów) od wielu lat zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, w tym zwłaszcza pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w swojej pracy zawodowej spotykamy się z bardzo niepojącym dla nas zjawiskiem! A mianowicie, na przestrzeni ostatnich kilku lat na indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne trafia do nas bardzo wiele […]