NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Co to jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest od kilku lat bardzo często spotykaną jednostką, której używa się potocznie do dzieci z różnymi trudnymi zachowaniami; często jednak takie „diagnozy” stawiane są na wyrost i w oparciu o zbyt wąskie dane. Zachowania typowe dla Zespołu Aspergera ujawniają się najczęściej w okolicach rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej (oczywiście jest też możliwe zdiagnozowanie dziecka wcześniej), a równie częste jest też diagnozowanie młodzieży, a nawet osób dorosłych. To, co może naprowadzić na myśl o diagnozie w tym kierunku to często bardzo wybiórcze i intensywne zainteresowania jedną lub kilkoma dziedzinami – np. dziecko zna na pamięć rozkład autobusów w swoim mieście, topografię ulic, dokładne nazwy poszczególnych typów autobusów. Zainteresowanie to jest niezwykle silne, ale może się ono też zmieniać w czasie – np. dziecko interesujące się mocno dinozaurami, może za kilka miesięcy zacząć bardzo dokładnie zagłębiać tematykę np. piłki nożnej.

Cechy charakterystyczne Zespołu Aspergera?

W kontaktach rówieśniczych dzieci z Zespołem Aspergera zwykle wykazują potrzebę kontaktu z innymi dziećmi, ale często kontakt ten próbują nawiązać w niewłaściwy sposób (np. poprzez popchnięcie kolegi, zabranie mu czegoś). Bywa, że dzieci te są bardzo dobrze rozwinięte pod względem intelektualnym, dlatego towarzystwo rówieśników może być dla nich nużące, a z drugiej strony poprzez słabszy rozwój sfery emocjonalnej – mogą być oni przez innych odpychani. W sferze emocjonalnej dzieciom z Zespołem Aspergera może brakować empatii i zrozumienia dla drugiej osoby. Dziecko z Zespołem Aspergera może kogoś obrazić poprzez swoją zbytnią szczerość, bywa też, że łatwo ulega manipulacjom ze względu na swoją łatwowierność oraz zbyt dosłowne rozumienie słów innych osób. W wieku nastoletnim oraz dorosłym Zespół Aspergera może być mylony z depresją lub tez z zaburzeniami lękowymi. Na szczęście są już obecnie organizowane w Polsce liczne szkolenia dt zespołu Aspergera (zespol aspergera szkolenia 2021) oraz liczne kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli (w tym kursy kwalifikacyjne autyzm i kursy kwalifikacyjne zespól Aspergera).

 

Najskuteczniejsze formy terapii Zespołu Aspergera?

Najefektywniejszą terapią w Zespole Aspergera jest połączenie terapii w systemie indywidualnym z terapią prowadzoną w małej grupie np. w formie TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Zajęcia wg metody TUS powinny być prowadzone w małej grupie, dobranej do siebie pod względem wieku oraz pod względem ogólnego sposobu/poziomu funkcjonowania dzieci. Podczas zajęć TUS dzieci i młodzież w bezpiecznych i przewidywalnych warunkach uczą się reguł funkcjonowania w grupie oraz w relacjach z innymi osobami. W Polsce organizowane są liczne szkolenia TUS dla psychologów i szkolenia TUS dla pedagogów (w tym szkolenia dla oligofrenopedagogów) pokazujące krok po kroku jak prawidłowo powinno się prowadzić takie zajęcia. Terapia TUS (tj. terapia wg Treningu Umiejętności Społecznych) oparta jest w głównej mierze na elementach szkolenia ABA (np. na programie Skillstreaming A. Goldsteina). Zajęcia wg metody TUS mogą [również] z powodzeniem wykorzystywać wybrane elementy metody TEACCH (ang. ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children), wybrane elementy diagnozy PEPR oraz wybrane elementy ze szkolenia SI. A wszystko to aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera!