NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

W codziennej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej (zarówno w przedszkolu ogólnodostępnym jak i integracyjnym) napotykane są bardzo różnorodne zachowania dzieci.

Niektóre z nich mogą budzić niepokój i podejrzenie, że u dziecka zaczynamy dostrzegać cechy całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Jeśli placówka nie współpracuje na stale z psychologiem (a też nie każdy psycholog specjalizuje się w tej dziedzinie psychologii rozwojowej), lepiej jest, aby nauczyciel sam zdobył wiedzę na temat podstawowych cech i metod pracy z dzieckiem z autyzmem. Na rynku dostępna jest szeroka gama: kursy dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli przedszkola, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Warto jest zapoznać się z aktualną wiedzą oferowaną pod hasłem: autyzm szkolenia lub autyzm szkolenia 2021.

Co robić dalej?

Kiedy uda nam się zdobyć podstawową wiedzę podczas szkolenia autyzm i wiemy już, czy nasze obawy są poparte rzetelną wiedzą kolejnym etapem powinna być rozmowa z dyrekcją oraz zespołem pedagogicznym pracującym w placówce. W kolejnym kroku pojawia się być może najtrudniejszy moment, czyli rozmowa z rodzicami dziecka.  Jest to wrażliwy moment dla obu stron, gdzie nauczyciel przedstawia swój punkt widzenia i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, a rodzice narażeni są na konieczność skonfrontowania swojego obrazu własnego dziecka. Łatwiej oczywiście jest w momencie, gdy to rodzice sami zgłaszają w placówce pewne niepokojące dla nich sygnały w rozwoju swojej pociechy. Natomiast z praktyki wynika najczęściej, że to jednak personel pedagogiczny w przedszkolu (czy nawet w żłobku) jako pierwszy dostrzega nieprawidłowości w rozwoju dziecka.  Z perspektywy nauczyciela ważne jest, aby do tego typu rozmów być dobrze przygotowanym, uzbrojonym w empatię i ogrom zrozumienia dla emocji rodziców, ale także rzetelną wiedzę (zdobytą np. poprzez szkolenia autyzm). Korzystając ze swojego zaplecza zdobytego podczas szkolenia dla nauczycieli łatwiej jest rozmawiać przytaczając naukowe fakty i zestawiając je z konkretnymi zachowaniami dziecka podczas jego pobytu w placówce, w grupie rówieśniczej.

Diagnoza

Decyzję o diagnozie muszą już podjąć sami rodzice. Nauczyciel może oczywiście wspomagać ich w tym procesie poprzez polecenie konkretnych placówek lub napisanie opinii na temat funkcjonowania dziecka podczas pobytu w placówce. Wybór miejsca diagnozowania dziecka jest oczywiście często zdeterminowany przez miejsce zamieszkania i dostępność specjalistów (w tym przede wszystkim lekarza psychiatry dzieci i młodzieży), ale także przez czynniki finansowe. Szybciej oczywiście diagnozę taką wykona się w prywatnej placówce, ale często jest to spory koszt (ok. 1000 pln za wszystkie wizyty). Diagnozowanie dziecka poprzez NFZ jest także możliwe (i bezpłatne), ale często wiąże się to z długimi terminami oczekiwania na wizyty. Odbyty wcześniej kurs kwalifikacyjny autyzm może okazać się pomocny, gdy zajdzie potrzeba pomocy rodzicom w wybraniu właściwej i pomocnej placówki diagnozującej dzieci.