NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Dziecko z zespołem aspergera w edukacji wczesnoszkolnej

Dzieci z zespołem Aspergera najczęściej  uczą się w ogólnodostępnych lub integracyjnych szkołach podstawowych, spokojnie są w stanie poradzić tam poznawczo, różnie natomiast bywa z ich odnajdywaniem się w grupie rówieśniczej czy umiejętnością koncentracji podczas zajęć. Nie każda szkoła chce zatrudnić nauczyciela wspomagającego, który mógłby stanowić realną pomoc zarówno dla dziecka z orzeczeniem, jak i dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej prowadzącego zajęcia. W sytuacji kiedy nauczyciel wspierający obecny jest na zajęciach jest na pewno znacznym ułatwieniem, ale mimo wszystko to nauczyciel wiodący powinien także dysponować wiedzą na temat funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera w szkole ( dostępne są liczne szkolenia zespół Aspergera).

FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA W KLASIE

Ze względu na często współwystępujące w zespole Aspergera zaburzenia również w zakresie integracji sensorycznej, koncentracji czy uwagi dziecko takie może przejawiać różnorakie trudności w procesie przyswajania wiedzy. Możliwości poznawcze/ intelektualne dziecka z ZA często kształtują się nawet powyżej średniej, są to często osoby o bardzo wysokim ilorazie inteligencji, przewyższające swoją wiedzą lub zasobem słów innych rówieśników. Aby dobrze zrozumieć trudności, które wynikają z zespołu Aspergera warto poszerzyć swoje kompetencje np. poprzez uczestnictwo w szkolenie zespół Aspergera lub szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Często także bywa tak, że dzieci z ZA są wręcz wybitne w jednej konkretnej dziedzinie np. dysponują ogromną wiedzą matematyczną, natomiast zupełnie nie zainteresowane są wiedzą z języka polskiego czy języka obcego. Ciężko może być takiemu dziecku zrozumieć, że szkoła wymaga zdobywania wiedzy w wielu różnych dziedzinach, a nie tylko w jednej przez siebie wybranej, ulubionej. Dzieci z zespołem Aspergera miewają także trudności w dostosowywaniu się do reguł i zasad panujących w klasie – stąd zalecana jest obecność nauczyciela wspierającego, który w chwilach pogorszenia się zachowania będzie w stanie dziecko uspokoić i przypomnieć o panujących w klasie nakazach. Dla nauczycieli wspomagających także dostępna jest szeroka możliwość poszerzania oraz aktualizowania swojej wiedzy: zespół Aspergera szkolenia 2021.

FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

Mitem jest przekonanie, że dzieci z ZA są aspołeczne i nie potrzebują innych rówieśników do wspólnych rozmów czy zabaw. Dzieci z orzeczeniami także chcą przebywać w towarzystwie, chcą być lubiane, stanowić integralną część klasy, społeczności. Problematyczne bywają sytuacje, gdy dziecko z ZA chcąc nawiązać relację zacznie dokuczać, szczypać, przezywać innych – nie robi tego absolutnie złośliwie, ale często po prostu w inny sposób nie potrafi na siebie zwrócić uwagi kolegów czy koleżanek. Ze względu na trudności w rozumieniu punktu widzenia innych osób dochodzić może także do sytuacji konfliktowych lub takich, gdzie dziecko z zespołem Aspergera chce dominować, narzucać swoje zasady i nie jest elastyczne względem potrzeb innych dzieci uczestniczących w zabawie.  Kurs kwalifikacyjny zespół Aspergera na pewno przybliży każdemu pracownikowi oświaty zasady oraz charakterystykę pracy z dzieckiem, tak aby była ona efektywna i pełna sukcesów dla obu stron.