NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

PROGRAM SZKOLENIA:

Nasza wspólna podróż ze Structured TEACHing® rozpoczyna się od szkolenia pt. Structured TEACChing® Moduł 1 (WSTĘP). Następne etapy szkolenia to Structured TEACChing® Moduł 2 (EXTENDING TEACCHing) & Structured TEACChing® Moduł 3 (W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI). Każdy z etapów to minimum 6 h zegarowych) szkolenia w formie stacjonarnej lub w formie WEBINARU. UWAGA! Aby przystąpić do szkolenia pt. Structured TEACChing® Moduł 2 trzeba najpierw ukończyć szkolenie pt. Structured TEACChing® Moduł 1. Ukończenie każdego z etapów (modułów) szkoleniowych potwierdzone zostaje imiennym certyfikatem.

ETAPY SZKOLENIA

MODUŁ 1 – ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

VISUAL LEARNERS + CENTRAL COHERENCE + EXECUTIVE FUNCTIONING + ATTENTION & STIMULATION: Style uczenia, a specyfika funkcjonowania + preferencje poznawcze osób z ASD (ang. autism spectrum disorder)?

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA TEACCH AUTISM PROGRAM: Dla kogo Model TEACCH + krótki rys historyczny?

PLACE + TIME + WORK: 3 Podstawowe założenia + 3 główne filary wg Modelu TEACCH?

PHYSICAL ORGANIZATION + DAILY SCHEDULE + ACTIVITY WORK SYSTEMS + VISUAL STRUCTURES: Podstawowe narzędzia edukacyjno – terapeutyczne wg modelu TEACCH?

BASKET WORK SYSTEM: Jak prawidłowo wprowadzać BWS?

VISUAL STRUCTURES: Zasady poprawnego stosowania wsparcia wizualnego wg modelu TEACCH + najczęściej popełniane błędy (ang. missunderstandings)?

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: Brak wymagań kwalifikacyjnych.

SPOSÓB & FORMA ZALICZENIA SZKOLENIA: Zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin: 6 h zegarowych.

CERTYFIKAT: Certyfikat otrzymywany po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika – szkolenie certyfikacyjne 1.

UPRAWNIENIA: Po ukończeniu szkolenia pt. Structured TEACCHing® Moduł 1 (WSTĘP) każdy z jego uczestników uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia własnych zajęć edukacyjno – terapeutycznych z wykorzystaniem podstawowych elementów i narzędzi wg autorskiego programu Structured TEACChing®. Ukończenie szkolenia nie daje uprawnień do wykorzystywania marki Structured TEACChing® w żadnym kontekście szkoleniowym. Szkolenia wg Structured TEACChing® objęte są prawami autorskimi.

MODUŁ 2 – ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

WRITTEN & PICTURED INSTRUCTIONS + CUT OUT JIG + PRODUCT & PHOTO SAMPLE & PICTURE DICTIONARY: Różne (wybrane) rodzaje i strategie wsparcia wizualnego wg Modelu TEACCH?

STRUCTURED TEACCHing®: Stałość + przewidywalność + komfort sensoryczny + wizualny kanał przekazu informacji + wspieranie samodzielnej pracy w procesie uczenia?

EXTENDING STRUCTURE: Elastyczność + samodzielność + generalizacja zachowań + główne strategie radzenia sobie ze stresem?

SOCIAL BEHAVIOR: Jak skutecznie wspierać kompetencje społeczne osób z autyzmem wg Modelu TEACCH?

PHYSICAL & MENTAL HEALTH: Jak skutecznie wspierać zdrowie psychiczne osób z autyzmem wg Modelu TEACCH?

BEHAVIOR MANAGMENT: Różne strategie radzenia sobie z tzw. trudnymi zachowaniami wg Modelu TEACCH?

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: Ukończenie pierwszego modułu szkolenia pt. Structured TEACChing® WSTĘP.

SPOSÓB & FORMA ZALICZENIA SZKOLENIA: Zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin: 6 h zegarowych.

CERTYFIKAT: Certyfikat otrzymywany po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika – szkolenie certyfikacyjne 2.

UPRAWNIENIA: Po ukończeniu szkolenia pt. Structured TEACCHing® Moduł 2 (EXTENDING TEACCHing) każdy z jego uczestników uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie prowadzenia własnych zajęć edukacyjno – terapeutycznych z wykorzystaniem podstawowych & rozszerzonych elementów i narzędzi wg autorskiego programu Structured TEACChing®. Ukończenie szkolenia nie daje uprawnień do wykorzystywania marki Structured TEACChing® w żadnym kontekście szkoleniowym. Szkolenia wg Structured TEACChing® objęte są prawami autorskimi.

WZÓR CERTYFIKATÓW OTRZYMYWANYCH PO KAŻDYM SZKOLENIU:

BIOGRAM TRENERÓW:

„Nazywamy się M. Pytel & J. Siemiatkowska-Sujka – z wykształcenia jesteśmy pedagogami-oligofrenopedagogami i mgr psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Pracą zawodową z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu zajmujemy się już około 10 – 15 lat. Pracowałyśmy zarówno w publicznych (np. Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży w Instut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa-Międzylesie) jak i w niepublicznych ośrodkach zajmujących się diagnozą i kompleksową terapią osób z autyzmem (np. Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu). Same ukonczyłyśmy też wiele kursów i szkoleń w dziedzinie autyzmu i psychologii (głównie w nurcie behawioralnym) m.in. intesywny 6 miesieczny kurs Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavioral Analysis) prowadzony osoboście przez dr M. Suchowierską – Stephany i 4 letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Pracowałyśmy też m.in. na terenie dwóch prywatnych ośrodków i trzech przedszkoli terapeutycznych dla dzieci z autyzmem w Polsce. Obecnie razem wspóltworzymy fundacje i ośrodek oraz bezpłatne przedszkola i niepubliczą bezpłatną szkołę podstawową z grupami integracyjno-terapeutycznymi dla dzieci z całosciowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Łącznie mamy pod swoją opieką prawie 100 małych podopiecznych w różnym wieku. Ale nasz obecny model pracy z dziećmi (w tym z dziećmi z autyzmem) znacznie odbiega od tego praktykowanego przeze nas jeszcze kilka lat temu! Na skutek bowiem naszych (osobistych) doświadczeń zawodowych zaczęłyśmy dostrzegać pewne niedostatki podejścia behawioralnego w tym zwłaszcza Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavioral Analysis) w pracy z osobami z autyzmem. Coraz bliższe stawało się nam też podejście humanistyczne takie jak np. amerykański Model TEACCH. Cały czas jednak brakowało nam wiedzy oraz formalnego wykształcenia w tej dziedzinie gdyż większość specjalistycznej literatury dt. metody i modelu TEACCH nadal nie została przetłumaczona na język polski. Z uwagi chociażby na ten fakt postanowiłysmy zasiegnąć wiedzy nt. Structured TEACChing (Modelu TEACCH) u samego źródła! J I tak też w styczniu 2019 roku ukończyłyśmy intensywny kurs pt. AUTISM INDEPENDENT TEACCH TRAINING prowadzony osobiście przez jedynego żyjącego współtwórcę tej metody oraz byłego dyrektora pierwszego Oddziału TEACCH na świecie (The University of North Carolina TEACCH Autism Program) prof. G. Mesibova.

Zdjecie pamiątkowe z dyrektorem pierwszego oddziału TEACCH w Chapel Hill (USA) prof. G. Mesibovem.

Po powrocie do Polski postanowiłyśmy jak najszybciej przenieść całą zdobytą tam wiedzę do kierowanych przeze nas placówek w tym do placówek oświatowych. W wyniku połączenia wiedzy teoretycznej zdobytej u prof. G. Mesibova dt. głównych założeń metodologicznych Modelu TEACCH oraz na skutek własnego doświadczenia po około dwóch latach od daty wdrożenia Structured TEACCHing® (Modelu TEACCH) w prowadzonych przez nas placówkach dla dzieci z autyzmem powstał nasz autorski program szkoleniowy pt. Structured TEACChing®. Zauważyłyśmy bowiem iż istnieje w Polsce wiele niedomówień i stereotypów związanych z pracą wg modelu TEACCH. Wstyd przyznać, ale przez wiele lat same zupełnie nieświadomie powielałyśmy niektóre niedomówienia i stereotypy związane z pracą edukacyjno-terapeutyczną wg Metody TEACCH – bo tak zostałyśmy nauczone podczas różnych warsztatów i szkoleń prowadzonych w Polsce przez osoby, które szkoląc innych tak naprawdę, same nigdy wcześniej nie miały do czynienia z żadnymi kursami i szkoleniami prowadzonymi przez twórców tej metody! Warsztaty i szkolenia z Metody TEACCH dostępne są obecnie (głównie) na terenie Holandii & Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego wszystkie szkolenia z metody TEACCH (wg autorskiego programu Structured TEACChing®) prowadzone są przez nas osobiście oraz zostały objęte prawami autorskimi. Każdy uczestnik otrzymuje też pakiet przygotowanych przez nas autorskich materiałów szkoleniowych (w formie skryptu w formacie pdf), aczkolwiek bardzo gorąco zachęcamy również do sięgania po nieco już starodawne metody robienia notatek własnych zarówno podczas szkoleń stacjonarnych jak i tych realizowanych w formie WEBINARU. Istnieje też możliwość uzyskania pisemnego zaświadczenia o ukończeniu całego kursu wraz ze szczegółowym programem szkolenia potwierdzającym wszystkie nabyte kwalifikacje – szkolenia certyfikacyjne 1,2.

Z poważaniem
Magdalena Pytel &
Julita Siemiatkowska-Sujka

Właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego Structured TEACCHing® jest firma ODIS Świata Ciekawi. Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem patentowym w Polsce. Numer prawa ochronnego: 342930. Tym samym jakiekolwiek kopiowanie treści zawartych w szkoleniu bez zgody jego autora podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami prawa patentowego w Polsce.